Eesti
English
Eesti ja OECD »

Eesti ja OECD suhted

25.02.2013

Eesti liitus OECDga 9. detsembril 2010.a.

Eesti liikmekssaamise kronoloogia:

16.05.2007 OECD ministrite kohtumisel kiideti heaks laienemisstrateegia ning otsustati alustada liitumisläbirääkimisi Eesti, Sloveenia, Iisraeli, Tšiili ja Venemaaga

03.12.2007 Liitumisläbirääkimistele kutsutud riikidele anti üle teekaardid, mis kirjeldavad läbirääkimisprotsessi käiku

12.06.2008 Eesti andis üle esialgse memorandumi, milles väljendas oma seisukohti OECD instrumentide (soovitused, deklaratsioonid jm) suhtes

27.05.2010 esitas OECD Nõukogu Eestile kutse organisatsiooniga liituda

03.06.2010 allkirjastasid Tallinnas liitumislepingu OECD peasekretär Angel Gurría ja Eesti peaminister Andrus Ansip

09.12.2010 Pärast liitumislepingu ratifitseerimist Riigikogus ning deponeerimist Prantsuse välisministeeriumis sai Eesti OECD täisliikmeks

Miks on OECDsse kuulumine Eesti jaoks oluline

  • OECD on tunnustatud majandusanalüüsi keskus, mis oma mitmekülgse tegevusega katab kogu valitsussektori skaala. Organisatsiooni eesmärk on pakkuda oma analüütilise võimekusega tuge poliitikakujundajatele. Ka Eesti kohta on valminud mitmeid arvestavaid analüüse, näiteks kaks majandusülevaadet, kalanduse uuring, tööhõive- ja sotsiaalteemaline ning avaliku halduse efektiivsust analüüsiv raport jm. Uuringute tulemused antakse välja trükistena, samuti on need leitavad elektroonselt. Paljud trükised on kättesaadavad Eesti suuremates raamatukogudes - Rahvusraamatukogus (mis on ühtlasi OECD kontaktraamatukogu Eestis), TÜ raamatukogus, Tallinna Ülikooli raamatukogus, Tehnikaülikooli raamatukogus.

    Eesti-teemaliste ülevaadete kohta leiab täpsemat teavet OECD kodulehe Eestit puudutavalt alajaotuselt aadressil www.oecd.org/estonia
     
  • OECD on oluline info vahetamise paik ekspertidele. Liikmesriikide eksperdid kohtuvad regulaarselt komiteede ja töörühmade istungitel, et arutada aktuaalseid teemasid, jagada oma kogemusi ja õppida teiste kogemustest. OECD liikmesus aitab tõsta meie ametnike professionaalsust.
  • OECD on mitmes valdkonnas suunanäitajaks. Organisatsioonis välja töötatud juhised ning põhimõtted on mitmes valdkonnas muutunud normideks, millest lähtuvad ka riigid, kes organisatsiooni ei kuulu. Näiteks põhineb OECD näidislepingul suurem osa maailmas sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingutest (sh ka Eesti omad), samuti määratakse arenguabi normid OECD vastavas komitees.
  • OECD on väga hea statistilise info allikas. Organisatsiooni kogutud statistilisi andmeid kasutatakse maailmas laialdaselt teadustegevuses, ajakirjanduses jne.
  • OECDsse kuulumise läbi saab Eesti mõjutada Eesti jaoks oluliste riikide liitumisprotsesse OECDga. Hetkel on käimas Venemaa liitumisprotsess ja tänu OECDsse kuulumisele saab Eesti teha Venemaale soovitusi ja ettekirjutusi vajalike reformide läbiviimiseks.

Loodud on Eesti esindus OECD juures ja 2011.a. alguses alustas tööd suursaadik. Samuti on välisministeerium lähetanud OECD küsimustega tegeleva Eesti diplomaadi ning 2011.a. alustasid esinduses tööd ka mitmed erialadiplomaadid, kes katavad majanduse, rahanduse, põllumajanduse ja haridusküsimustega seonduvaid teemasid ja töögruppe.

OECD on avaldanud järgmised Eesti majandust käsitlevad publikatsioonid:
Economic Survey of Estonia 2012 2012
Accession of Estonia to the OECD: Review of National Investments Policies 2012
OECD Public Governance Reviews – Estonia: Towards a Single Government Approach 2011
Estonia – Enhancing Market Openness, Intellectual Property Rights and Compliance through Regulatory Reform 2011
Economic Survey of Estonia 2011 2011
Estonia and euro adoption: Small country challenges of joining EMU 2009
Overview of country results in TALIS - Estonia 2009
Capital inflows, household debt and the boom bust cycle in Estonia 2009
Economic Survey of Estonia 2009 2009
Senior budget official country reviews of budgeting systems 2008
OECD Reviews on Tertiary Education 2007
Nuclear Law Bulletin: Supplement to No. 76 - Volume 2005 Supplement 2 - Estonia 2004 Radiation Act 2006
OECD Reviews of Foreign Direct Investment Estonia 2001
Reviews of National Policies for Education Estonia 2001
Review of Agricultural Policies Estonia 1996
Investment Guides Estonia 1996

 

 

Baltikum:
Baltic Partnerships: Integration, Growth and Local governance in the Baltic Sea Region 2007
Promoting Trade in Services: Experience of the Baltic States 2004
Policy Issues in Insurance No. 07: Insurance in the Baltic Countries 2004
Private Pensions Series No. 05: Pension Reform in the Baltic Countries 2004
Agricultural and Rural Development Policies in the Baltic Countries 2003
Labour Market and Social Policies in the Baltic Countries 2003
Global Trends in the Dairy Industry: Outlook for the Baltics 2002
OECD Economic Surveys: The Baltic States : A Regional Economic Assessment 1999/2000 Volume 2000 Issue 5 2000
Competition Law and Policy in the Baltic Countries 1999
Regional Integration and Transition Economies: The Case of the Baltic Rim 1996

 

TopBack

¬© Eesti alaline esindus OECD juures 17 rue de la Baume, 75008 PARIIS tel. (33 1) 56 62 21 95, e-mail: mission.OECD@mfa.ee